Gymnasielærerstillinger.dk

Dette site er skabt af Jobsearch.dk, som er Danmarks største jobportal. Send en mail til [email protected] eller ring 25238701 hvis du har ledige stillinger og vil finde din nye kandidat hurtigt.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Gymnaielærer i Vestjylland

Vi søger en lærer, der kan varetage undervisning i både indskolingen og på mellemtrinnet i flest mulige af følgende fag: matematik - natur/teknologi – idræt - musik. Der vil være mulighed for at undervise i andre af skolens fag.

Vi vægter faglige kompetencer, gode relationer og medarbejdertrivsel højt. Du bliver en del af en kultur præget af åbenhed, tillid, fleksibilitet og humor, og du kommer til at indgå i forpligtende samarbejdsfællesskaber både i og på tværs af teams.

Vores succeskriterier er trivsel og faglig udvikling for alle elever i alle fag. Vi arbejder ud fra den anerkendende tilgang med udgangspunkt i kommunens Fælles Børne- og Ungesyn. Det praktisk-musiske element fylder meget i skoledagen, eksempelvis har vi morgensang for hele skolen hver dag, ligesom vi arbejder tæt sammen med Ringkøbing-Skjern Kulturskole.

Vorgod-Barde Skole er en landsbyskole med elever fra 0. til 6. klasse med 166 elever. Skolen er en del af GODT BARNELIV i Vorgod-Barde, som består af dagpleje, vuggestue, børnehave, skole og SFO. Vorgod-Barde er et aktivt og udviklingsorienteret landsbysamfund, der ligger i den østlige del af Naturens Rige; ▶Ringkøbing-Skjern Kommune◀.

Vi nyder godt af en engageret forældrekreds. Vi forventer, at du vil kunne indgå ...