Gymnasielærerstillinger.dk

Find ledige gymnasielærerstillinger.

Vikarstilling: Naturfagslærer til syge- og barselvikariat i overbygningen

Gymnaielærer i Vestjylland

Naturfagslærer til syge- og barselvikariat i overbygningen

Vi søger snarest muligt en syge og barselsvikar til overbygningen med linjefag og/eller undervisningskompetencer i naturfagene, fysik/kemi, biologi og geografi samt i matematik.

Skolen i Skjern består af afdeling Enghavevej og afdeling Klostervej. Vi har en velfungerende arbejdsplads med et godt arbejdsklima, humor og højt til loftet. Der er ca. 415 elever fordelt på 0. - 9. klasse på afdeling Enghavevej og ca. 340 fordelt på 0. - 9. klasse på afdeling Klostervej. Afdeling Enghavevej rummer også modtageklasser for både indskoling, mellemtrin og overbygning. Afdeling Klostervej har desuden også specialcenter tilknyttet. Vi arbejder i selvstyrende teams, og pædagogisk har vi Det Fælles Børne- og Ungesyn som vores fælles referenceramme. Vi har fokus på synlig læring og udvikling af professionelle læringsfællesskaber. Vi er en værdibåren skolen, hvor værdierne faglighed, fællesskab, respekt og nytænkning er bærende for vores skole.
Vi er netop som et resultat af Ringkøbing-Skjern Byråds beslutning blevet slået sammen fra, at være to folkeskoler i Skjern til én skole – Skolen i Skjern - med én ledelse og én bestyrelse. Derfor vil du naturligt blive en del af denne spændende forandringsproces.

Afdeling Klostervej ligger placeret i gode omgivelser, hvor du i høj grad har muligheden for at tænke bevægelse og udeaktiviteter ind som en naturlig del af din undervisning. Se evt. mere her: Den ...