Gymnasielærerstillinger.dk

Find ledige gymnasielærerstillinger.

Videbæk Skole søger tilkaldevikarer

Gymnaielærer i Vestjylland

Videbæk Skole søger tilkaldevikarer

Kom og vær med til at gøre en forskel for en masse fantastiske unge mennesker.

På Videbæk Skole ønsker vi at give eleverne den bedst mulige skoledag, hvor de bliver mødt af faglige udfordringer, følelsen af at lykkes, omsorg og tryghed. Til sammen skal det give eleverne grobund for at udvikle sig og blive så dygtige, som de kan.

Vi søger tilkaldevikarer, som vil være med til at lave en god skoledag for eleverne .

Dine opgaver vil være:

  • At planlægge og gennemføre undervisningen, hvis der er kendt fravær (fx kursus eller ferie)
  • At træde til og forestå undervisningen, hvis der fx er sygdom.
  • At holde tilsyn med eleverne i frikvartererne
  • At orientere om fraværende medarbejder om, hvor langt eleverne er nået i vikartimerne.

Vi forventer, at du:
  • Har en anerkendende tilgang til eleverne
  • Er robust og tålmodig
  • Formår at opbygge gode relationer
  • Er ansvarlig, initiativrig og samarbejdsvillig
  • Fortrolig med folkeskolens fag

Der er ikke et fast timetal tilknyttet stillingen, da behovet kan være forskelligt i perioder. I tilfælde af sygdom blandt medarbejderne, vil du typisk blive kontaktet mellem kl. 7.15 og kl. 7.30 og blive orienteret om dagens vikartimer. Du skal helst kunne være på skolen senest kl. 8.10.

For yderligere oplys...