Gymnasielærerstillinger.dk

Find ledige gymnasielærerstillinger.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Gymnaielærer i Sydjylland

AspIT er den erhvervsrettede IT-uddannelse for unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse, hvis formål er, at de unge opnår beskæftigelse inden for IT-området.

Der er i dag ca. 350 elever på AspIT´s 10 afdelinger fordelt over hele landet.

Vi tilbyder en fuldtidsstilling i et engageret og højt fagligt miljø inden for IT-undervisningsområdet.

Vi søger derfor en udviklings- og kvalitetsorienteret lærer, hvor den ideelle ansøger har nedenstående kvalifikationer og reelle kompetencer:

  • Ansøgere med dokumenteret undervisningserfaring kommer særligt i betragtning.
  • Formel uddannelse inden for IT eller undervisning – f.eks. lærer med specialiseret undervisningskompetence i IT, Multimediedesigner, Datamatiker, Datalog etc. med undervisningserfaring og stor interesse for undervisning af unge mennesker.
  • Du kommer primært til at undervise i ét af fagområderne: Teknik, webudvikling eller programmering. Det er en fordel, at du kan undervise i flere fagområder.

Som vores nye kollega har du selvfølgelig gode kommunikations-, relations- og samarbejdskompetencer, og du behersker dansk på højt niveau såvel mundtligt som skriftligt.

Du er klar til at blive udfordret pædagogisk og didaktisk og det er ikke et problem for dig. Du brænder nemlig for at arbejde sammen med unge mennesker i deres dannelsesproces og sammen med dem i uddannelsen.

Du er netop den, der professionelt arbejder med de personl...