Gymnasielærerstillinger.dk

Find ledige gymnasielærerstillinger.

Lærer til undervisningstilbud i Vordingborg Ungdomsskole og 10. Klasse

Gymnaielærer på Sydsjælland

Lærer til undervisningstilbud i Vordingborg Ungdomsskole og 10. klasse

Da vi har stigende elevtal, søger vi en lærer til vores Heltidsundervisning i en fast stilling på fuld tid.
I Heltidsundervisningen er du med til at gøre ikke-uddannelsesparate elever, klar til uddannelse og du er derfor et meget vigtigt menneske i den unges liv.

Vordingborg Ungdomsskoles Heltidsundervisning er et skoletilbud der tilrettelægger undervisningen efter den enkelte elevs behov, og er for elever fra 7. klassetrin med personlige, sociale eller faglige udfordringer. Herudover har en gruppe af vores elever alvorlige psykosociale vanskeligheder.

I Heltidsundervisningen arbejder vi med at genetablere elevens stabilitet og motivation for læring. Vi arbejder med at vores elever tilegner sig grundlæggende forudsætninger for et godt ungdoms- og voksenliv og vi forbereder dem på valg, påbegyndelse og gennemførelse af en ungdomsuddannelse.
Din opgave bliver desuden at føre vores elever til FP9/FP10 i dansk, matematik eller engelsk.

Vi er ét medarbejderteam der samarbejder om ca. 25-30 elever fordelt i 3 klasser, der er beliggende tre forskellige steder i Vordingborg By. Vi tilpasser undervisningsforløbet til den enkelte elev, således der er en passende vægtning af faglig undervisning, social læring og praktik.

Vi arbejder med at eleven får realistiske forestillinger omkring egne kompetencer og deres evne til at arbejde m...