Gymnasielærerstillinger.dk

Find ledige gymnasielærerstillinger.

ZBC i Vordingborg søger en lærer til undervisning på HHX

Gymnaielærer på Sydsjælland

ZBC i Vordingborg søger en lærer til undervisning på HHX


Vi søger pr. 1. september 2021 eller snarest derefter en lærer til undervisning på HHX i Afsætning og Markedskommunikation.

Der er tale om en fastansættelse.

På Handelsgymnasiet og Teknisk Gymnasium i Vordingborg er vi 30 medarbejdere og ca. 325 elever. Vi har et tæt samarbejde mellem ledelse, lærere og elever og vi har en kultur, hvor vi i gensidig respekt fremmer engagement, studiemiljø og den gode arbejdsplads.

Om jobbet

Handelsgymnasiet i Vordingborg er en del af Erhvervsgymnasiet på ZBC (hhx og htx), som er Sjællands største gymnasium. Vi er et erhvervsgymnasium, hvilket betyder, at vi i høj grad kobler teori og praksis sammen. Det gør vi blandt andet gennem en tæt kontakt til erhvervslivet.

Vi bruger teorier til at analysere virkeligheden og give bud på, hvordan vi løser realistiske problemer og opgaver - i virksomhederne og i samfundet som helhed.

Vi har et stærkt fokus på studiemiljø, dannelse og faglighed, og vi opnår særdeles tilfredsstillende resultater målt på elevernes karakterniveau ved eksamen.

Vores elever skal blive så dygtige, som de kan, og de skal opleve, at hvert eneste minut i deres uddannelse er vigtigt.

Vi engagerer os aktivt i samfundet omkring os gennem flere samarbejdsaftaler, hvor målet er at relatere vores høje faglige undervisni...