Gymnasielærerstillinger.dk

Find ledige gymnasielærerstillinger.

Lærer til Musik og Bevægelse, børnekor og indskolingssamarbejde

Gymnaielærer i Storkøbenhavn

Vi søger pr. 1. august en ny deltidslærer, der med sang som udgangspunkt – men gerne med flere andre kompetencer - vil være med til at løfte og udvikle Musikskolens tilstedeværelse i indskolingsalderen – både på Musikskolen og i Folkeskolen.

Stillingen er på 12 timer ugentligt, og du skal i første omgang undervise et af vores Musik og Bevægelses-hold for 0. og 1. årgang lokalt på en folkeskole – med mulighed for flere hold i fremtiden. Du bliver en del af et lille team på 5 lærere, der varetager Musik og Bevægelse, og der er rigtig god mulighed for sparring med kollegaerne.

Musikskolen har derudover et ønske om at etablere børnekor eller andre sangaktiviteter rettet mod de yngre skolebørn, og det kan både være i fritiden og i skoletiden. Du kommer til at spille en afgørende rolle i både udvikling og undervisning, og skal altså være med til at føre visionen om mere musik til flere børn ud i livet.

Musikskolen har fra det kommende skoleår også en tovholderfunktion på kommunens nye samarbejde med LMS (Levende Musik i Skolen), der rykker ud med koncerter på alle fire skoler. Her bliver du den ene af to musikskolelærere, der fremover har ansvaret for at følge op i samarbejde med folkeskolernes musiklærere med henblik på kommende sæsoners koncertprogram og på mulighederne for samarbejde og undervisningsforløb, der kan spille sammen med koncerterne.

Der er tale om en ny stilling, som vi sammen kommer til at udvikle og fastlægge ud fra ovenstående...