Gymnasielærerstillinger.dk

Find ledige gymnasielærerstillinger.

Timelærer til undervisning i kristendom, VIA, professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation (3K)

Gymnaielærer i Århus

Timelærer til varetagelse af undervisningen i kristendomsfordybelse på uddannelsens 5.semester. Undervisningen ligger i november og december, med eksamen i januar.

Der ønskes en engageret underviser, der

  • har teologisk eller religionsvidenskabelig uddannelse på kandidatniveau
  • har erfaring med internationalt kirkeligt arbejde (f.eks. kirkelige NGOer), samt
  • kan understøtte de studerendes læring inden for:
    • ”centrale historiske og aktuelle teologiske positioner,
    • kristendommens betydning, nationalt, regionalt og globalt,
    • aktuelle praktisk-teologiske problemstillinger” (fra studieordning).


Undervisningen foregår på Diakonhøjskolen i Aarhus, Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg, og ligger primært om mandagen, tirsdagen og torsdagen. Underviseren vil have indflydelse på undervisningstidspunkterne. Holdstørrelsen er på ca. 25 studerende.

Løn- og ansættelsesforhold
Der er tale om en timelærerstilling, hvor undervisningen har et omfang på 50 lektioner plus 2 dage til eksamen medio januar 2022. Timelæreransættelsen er på i alt 150 arbejdstimer.

Ansættelsesperioden er den 1. november 2021 til den 31. januar 2022.

Er du interesseret?
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til uddannelsesleder For nærmere information er du velkommen til at kontakte uddannelsesleder Ullri...