Gymnasielærerstillinger.dk

Find ledige gymnasielærerstillinger.

Skolen i Skjern afdeling Enghavevej og Klostervej søger lærere til undervisning i overbygningen

Gymnaielærer i Vestjylland

Skolen i Skjern afdeling Enghavevej og Klostervej søger lærere til undervisning i overbygningen

Vi søger pr. 1. august et antal lærere, der gerne skal have faglige kompetencer i et eller flere af følgende fag: Håndværk/design, tysk, dansk, matematik, engelsk og idræt. Enkelte fag kan også være på mellemtrins-niveau.

Skolen i Skjern består af afdeling Enghavevej og afdeling Klostervej. Vi har en velfungerende arbejdsplads med et godt arbejdsklima, humor og højt til loftet. Der er ca. 415 elever fordelt på 0. - 9. klasse på afdeling Enghavevej og ca. 390 fordelt på 0. - 9. klasse på afdeling Klostervej. Afdeling Enghavevej rummer også modtageklasser for både indskoling, mellemtrin og overbygning. Afdeling Klostervej har desuden også specialcenter tilknyttet. Vi arbejder i selvstyrende teams, og pædagogisk har vi KRAP som vores fælles referenceramme. Vi har fokus på synlig læring og udvikling af professionelle læringsfællesskaber med udgangspunkt i TEACH. Vi er en værdibåren skolen, hvor værdierne faglighed, fællesskab, respekt og nytænkning er bærende for vores skole.
Ringkøbing-Skjern Byråd har besluttet, at to folkeskoler i Skjern, skal slås sammen til én skole – Skolen i Skjern. Fra 1. august 2021 med én ledelse og én bestyrelse. Derfor vil du naturligt blive en del af denne spændende forandringsproces.

Er du den engagerede og positive lærer, der har som mål at kunne være med til at give vores elever den bedst mulige start på deres skolel...