Gymnasielærerstillinger.dk

Find ledige gymnasielærerstillinger.

Specialskolen Rindum Kjærgaard søger 1 uddannet pædagog pr. 1.8.2021.

Gymnaielærer i Vestjylland

Specialskolen Rindum Kjærgaard søger 1 uddannet pædagog pr. 1.8.2021.

I forbindelse med projekt Nye Veje,hvor specialområdet understøtter almenskolen med specialpædagogisk viden i forhold til inklusion, omorganiseres dele af skolens ressourcer. Dette bevirker, at vi pr. 1.8. 2021 søger en uddannet pædagog til elevgruppen på skolen. Stillingen er som udgangspunkt i skolens gruppe af elever med diagnoser/udfordringer inden for autismespektret.
Du vil komme til at indgå i et etableret team bestående af lærere og pædagoger omkring en mindre elevgruppe. Arbejdet kan skifte i forbindelse med ændringer i elevgrundlaget og omfordeling af ressourcer.
I samarbejde med skolens lærere varetager pædagogerne arbejdet med elevernes personlige og sociale udvikling og får derigennem et tydeligt ejerskab til den socialpædagogiske indsats.
Rindum Kjærgaard er beliggende i Ringkøbing og er en af Ringkøbing-Skjern Kommunes specialskoler med tilbud til børn med særlige behov. Skolen er beliggende i byens nordlige udkant i dejlige naturomgivelser og har til huse i gode og tidssvarende bygninger.
Skolen har pt. 80 elever og 37 medarbejdere. Eleverne er fordelt i forskellige afdelinger opdelt efter alder og funktionsniveau.
Skolens elever er normaltbegavede med problematikker inden for adfærd, kontakt og trivsel, herunder tilknytningsforstyrrelser, ADHD-diagnoser og autisme spektrum forstyrrelser (ASF). Vanskelighederne er generelt inden for kommunikation, socialt ...