Gymnasielærerstillinger.dk

Find ledige gymnasielærerstillinger.

Kildegårdskolen søger lærere til indskoling og mellemtrin

Gymnaielærer i Storkøbenhavn

Kildegårdskolen søger 3 lærere med ansættelse pr. 1. august 2021.

Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du kan undervise i et eller flere af nedenstående fag:

 • Matematik (2. kl)
 • Dansk (1. kl)
 • Musik (indskoling), samt musical (udskoling)
 • Billedkunst
 • Idræt
 • Faglig ressource i dansk/læsning og matematik
 • Derudover er HD, historie, kristendom, engelsk også meget velkommen


Det forventer vi, at du:
 • Er fagligt og pædagogisk velfunderet.
 • Har lyst til at være en del af et professionelt læringsfællesskab, hvor fælles forberedelse, evaluering, feedback er en naturlig del af hverdagen.
 • Er god til at skabe relationer og har mod til at prøve nyt i et tæt samarbejde med dine kolleger.
 • Giver eleverne de bedste forudsætninger for at blive så dygtige som muligt.


Derfor skal du vælge Kildegårdskolen
 • Vi er certificeret som Unicef Rettighedsskole, hvor faglig læring, dannelse og trivsel er de bærende elementer i hverdagen.
 • Vi værdsætter mangfoldigheden og arbejder på at både børn og voksne trives.
 • Vi er en fleksibel og levende arbejdsplads, med en hverdag hvor læring og fællesskab går hånd i hånd.
 • Vi arbejder målrettet og har fokus på professionelle læringsfællesskaber som det b...