Gymnasielærerstillinger.dk

Find ledige gymnasielærerstillinger.

Pædagog – vær med til at udvikle et tilbud til udsatte unge i Høje-Taastrup Kommune

Gymnaielærer i Storkøbenhavn

Brænder du for at støtte unge mænd i alderen 18-23 år med at få øje på deres muligheder og træffe de rigtige valg i livet for at skabe en god fremtid for dem selv? Og vil du være med til gennem en tryg og anerkendende kontakt at udfordre de unge og udvide deres horisont?

Så bliv en del af det matrikelløse tilbud, hvor du:

  • Planlægger, igangsætter og faciliterer aktiviteter med de unge’
  • Vejleder og støtter de unge til at påbegynde uddannelse eller beskæftigelse
  • Samarbejder med kolleger om at skabe det bedste tilbud, der gøre en mærkbar forskel


Vær med til at skabe et tilbud, der rykker de unge
Vores tilbud er afgørende for den tidlige og forebyggende indsats med særligt udfordrede unge. Vi er et matrikelløst tilbud, der laver aktiviteter med de unge, som bl.a. foregår i hallen på en skole, i naturen eller andre spændende steder. I fællesskab med dine kolleger i den matrikelløse og i sparring med det kriminalpræventive team og ungeguides, som også støtter op om processen, er du med til at definere, planlægge og udvikle tilbuddet.

Du drives af igangsætte aktiviteter, der skaber udvikling
Du skaber udviklingsforløb for de unge, der udvider deres horisont ved at igangsætte aktiviteter med dem indenfor natur, kultur, idræt og bevægelse. Det er derfor en fordel, hvis du har interesse for og kompetencer i forhold til en eller flere af disse ting.