Gymnasielærerstillinger.dk

Find ledige gymnasielærerstillinger.

Læsevejleder til Lindehøjskolen

Gymnaielærer i Storkøbenhavn

Lindehøjskolen søger en læsevejleder til 0.- 6. årgang som bliver tilknyttet indskoling/mellemtrin, gerne med fagene Håndværk/Design og eller idræt. Der er tale om en fuldtidsstilling som er ledig pr. 1. august 2021.

For at komme i betragtning til stillingen er det et krav, at du har læsevejlederuddannelsen eller er i gang med den.

Læsevejlederne indgår i skolens samlede vejlederkultur, hvor der samarbejdes med de øvrige vejledere og tovholdere i arbejdet med at understøtte elevernes læring og trivsel.

Primære funktioner for læsevejlederen er bl.a., at:

  • Medvirke til at implementere Herlev Kommunes strategi for læsning i samarbejde med skolens ledelse og andre fagpersoner
  • Inspirere og vejlede skolens dansk- og faglærere i relation til læse- og skriveundervisningen
  • Have fokus på de enkelte klassers stave-, skrive- og læseudvikling
  • Understøtte en levende læsekultur på skolen
  • Vejlede i forhold til læseindlæring, læseforståelse, læseteknikker, læsestrategier og læseevaluering m.m.
  • Forestå individuel testning i forhold til elever i læse-/ stavevanskeligheder, herunder ordblindhed
  • Varetage ordblindetesten, og efterfølgende drøfte resultater og forslag til opfølgning og indsats med eleven, dansklærer, skoleledelse, evt. kommunal læsekonsulent samt forældre.
  • Hjælpe elever i skriftsproglige vanskeligheder ordentligt i gang med IT-støtte i samarbejde me...