Gymnasielærerstillinger.dk

Find ledige gymnasielærerstillinger.

Lærer til Møn Skole, Fanefjord afd.

Gymnaielærer på Sydsjælland

Er du fagligt dygtig og har du lyst til at virke i og bidrage til inkluderende læringsmiljøer og vil du indgå i forpligtende kollegiale læringsfællesskaber, så er Møn Skole stedet for dig.

På Møn Skole, Fanefjord afdeling, opretter vi en ny stilling til besættelse pr. 1/8-21.

Du kan undervise specialpædagogisk og gerne tværfagligt på mindre indskolingshold i en større variation af fag. Du kan i samarbejde med kolleger og med supervision

  • skabe en ramme, hvor elever med specialpædagogiske behov styrkes i at være en del af holdets og skolens forskellige faglige og sociale fællesskaber
  • skabe en ramme, hvor der arbejdes tæt med den enkelte elevs faglige, sociale og personlige kompetencer
  • styrke den enkelte elevs udvikling fagligt og socialt via en autismespecifik pædagogik

På Møn Skole har vi et eksplicit børnesyn:

Børn har potentiale for livsduelighed
  • Alle børn er unikke og ligeværdige
  • Alle børn har ressourcer og udviklingspotentiale
  • Alle børn er en del af fællesskabet og bidrager positivt
  • Alle børn oplever glæde, tryghed og anerkendelse
  • Alle børn mødes med tydelige forventninger og ambitioner
  • Børns handlinger giver mening for dem selv

Børnesynet motiverer vores didaktik og pædagogik i undervisningen og i skoleklubben.

Vores elever er s...