Gymnasielærerstillinger.dk

Find ledige gymnasielærerstillinger.

Skjernåskolen søger pædagog

Gymnaielærer i Vestjylland

Skjernåskolen søger pædagog

Vi søger en pædagog der dels kan indgå i Ringkøbing-Skjern Kommunes projekt ”Nye Veje”, dels kan varetage pædagogiske opgaver på skolen. Vi skal som specialskole understøtte almenområdet med specialpædagogisk viden for at understøtte inklusionen af elever på almenområdet.

Vi er, Skjernåskolen, som er en specialskole i Ringkøbing-Skjern Kommune, som formidler specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til elever med generelle indlæringsvanskeligheder, funktionsnedsættelser, autisme og ADHD – og samtidig med understøtter almen området med følgende indsatser:

  • Særlig viden om børn og unge med ikke alderssvarende kognitivt niveau, nedsat funktionsniveau og diagnoser, samt kompleksiteten heri.
  • Udvikle læringsmiljøer med pædagogiske tilgange og didaktik, der understøtter individuelle og fælles behov til fælles læring og udvikling i klasserummet/børnegrupper/personale.
  • Understøtte læringsprocesser for børn og unge med metoder og værktøjer, der imødekommer individuelle og fælles behov i klasserummet/børnegruppen.


Vi lægger vægt på:
  • At du kan anvende din ”specialpædagogiske værktøjskasse” og formidle viden og metoder i praksis, samt at du kan tilrettelægge og udføre vejledningsopgaver i almendelen - i et tværfagligt samarbejde mellem specialområdet og almendelen.
  • At du i samarbejde med dine kollegaer, både på skolen og ude i almenområdet, kan være med t...