Gymnasielærerstillinger.dk

Find ledige gymnasielærerstillinger.

Skjernåskolen søger lærer

Gymnaielærer i Vestjylland

Skjernåskolen søger lærer

Vi søger en lærer der dels kan indgå i Ringkøbing-Skjern Kommunes projekt ”Nye Veje”, dels kan varetage undervisningsopgaver på skolen. Vi skal som specialskole understøtte almenområdet med specialpædagogisk viden for at understøtte inklusionen af elever på almenområdet.

Vi er, Skjernåskolen, som er en specialskole i Ringkøbing-Skjern Kommune, som formidler specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til elever med generelle indlæringsvanskeligheder, funktionsnedsættelser, autisme og ADHD – og samtidig med understøtter almen området med følgende indsatser:

  • Særlig viden om børn og unge med ikke alderssvarende kognitivt niveau, nedsat funktionsniveau og diagnoser, samt kompleksiteten heri.
  • Udvikle læringsmiljøer med pædagogiske tilgange og didaktik, der understøtter individuelle og fælles behov til fælles læring og udvikling i klasserummet/børnegrupper/personale.
  • Understøtte læringsprocesser for børn og unge med metoder og værktøjer, der imødekommer individuelle og fælles behov i klasserummet/børnegruppen.


Vi lægger vægt på:
  • At du som lærer kan undervise i folkeskolens fagrække og tilrettelægge undervisningen ud fra elevernes forudsætningsniveau. Det gælder både i undervisningslokalet, i vores udendørs læringsmiljø og i praktisk tilgang, gennem begrundede didaktiske og pædagogiske overvejelser og handlinger.
  • At du kan anvende din ”specialpædagogiske...