Gymnasielærerstillinger.dk

Find ledige gymnasielærerstillinger.

To lærere til specialområdet til KompetenceCenter Vest

Gymnaielærer i Nordsjælland

Kompetence Center Vest (KCV) er Kornmarkskolens specialklasserække for normaltbegavede elever med specifikke vanskeligheder med impulsstyring/opmærksomhed (ADHD/ADD) og eller kontakt og kommunikation (autismespektrumforstyrrelser). KCV har plads til 58 elever fordelt i 7 teams.

Vi søger to dedikerede og kompetente lærere til henholdsvis 2. klassetrin og 4. klassetrin, og gerne med linjefag i matematik.

 • Vi er en specialklasserække med store ambitioner og en spændende hverdag.
 • Vi er optaget af at udvikle os sammen og hele tiden blive dygtigere og bedre – for at give eleverne det bedst mulige skoletilbud.


Alle klasser har som udgangspunkt to lærere og to pædagoger til at løse opgaverne.

Vi søger to dygtige lærere, som:


 • Har lyst til et tæt teamsamarbejde mellem lærere og pædagoger
 • Brænder for specialundervisning og et tæt forældresamarbejde
 • Kan lide at gå på ”opdagelse” i elevernes univers og være oprigtigt nysgerrige
 • Er optaget af hele tiden at udvikle undervisningspraksis
 • Er gode til at sætte tydelige mål og skabe trygge rammer for læring
 • Kan se sig selv i lange processer – holde ud, når den positive udvikling udebliver – opretholde energien og motivationen til at justere rammerne.

Vi forventer, I er


 • Læreruddannede - gerne med linjefag i matematik
 • Initiativrige, nysgerrige og vedholdende
 • Faglig velfunderede – har gode e...