Gymnasielærerstillinger.dk

Find ledige gymnasielærerstillinger.

Undervisningsassistent til Spjald Skole

Gymnaielærer i Vestjylland

Undervisningsassistent til Spjald Skole

i SFO/klub og skole

Vi søger en dygtig og engageret fuldtidsansat pædagogisk medarbejder til Spjald Skoles SFO/klub pr. 1. august 2021. Stillingen er en tidsbegrænset kombinationsstilling, hvor der ud over timer i SFO/klub er opgaver i skoledelen. Her er tale om vikar- og støtteopgaver. Sidstnævnte tilpasses dine kompetencer.
Stillingen udløber foreløbig pr. 31. december 2021.

Arbejdstiden vil ligge mellem 6.15-17.15, delte tjenester kan forekomme.
Spjald Skole har omkring 330 elever fordelt på 0-9. årg. samt Specialcenter Øst og en samlet medarbejdergruppe på ca. 50. I SFO og klub er der ca. 95 børn og 9 medarbejdere.
Vi tilbyder:

  • en institution med plads til, at ideer kan blive til virkelighed
  • en arbejdsdag fordelt med timer i både skoledel og SFO
  • en børnegruppe, der gerne vil understøttes med KAN-aktiviteter
  • en skole og SFO, der fremstår som meget moderne og tidssvarende i forhold til teknologi, legemiljøer og læringsmiljøer
  • en arbejdsplads, hvor elevers og medarbejderes trivsel vægtes højt

Du tilbyder:
  • et fokus på kerneopgaven og bringer gerne dig selv i spil i samværet med børnene
  • en grundlæggende anerkendende og empatisk tilgang i mødet med eleverne
  • at arbejde både ansvarsfuldt og selvstændigt
  • evnen til i en travl hverdag at vær...