Gymnasielærerstillinger.dk

Find ledige gymnasielærerstillinger.

Allerslev skole søger to lærere til indskolingen

Gymnaielærer på Midt-og Vestsjælland

Stillingerne er på fuld tid til besættelse 1. august 2021.

Om jobbet


Vi søger to engagerede lærere, der brænder for arbejdet i indskolingsafdelingen.

Stillingerne har fagene: Dansk, Matematik, Idræt, Natur/teknologi (herunder arbejdet med Grøn Generation) og desuden fagene Håndværk og Design, Billedkunst eller Musik.

Om dig


Vores nye kolleger skal være nærværende og engagerede og skal kunne indgå i det eksisterende samarbejde mellem lærere og pædagoger i indskolingen.
Du skal være god til at skabe inkluderende læringsfællesskaber for eleverne, og indstillet på at samarbejde omkring både de fagfaglige undervisningsaktiviteter og de mere trivselsmæssige aktiviteter i klasserne, på årgangene eller i hele afdelingen.
Du skal være en teamplayer, der har lyst til og mod på at spille aktivt ind i vores tværprofessionelle fællesskab med humor, varme og fagligt engagement.

Om os


Allerslev Skole er afdelingsopdelt og har ca. 632 elever i 0.-9. klasse, 46 lærere og 19 pædagoger. Vi vægter både faglighed og kreativitet – de er hinandens forudsætninger. Skolens værdigrundlag er Fællesskab – Livsglæde – Nysgerrighed – Faglighed. For os betyder det, at både medarbejdere og elever skal trives og udfordres optimalt i et udviklende og inkluderende læringsfællesskab.

Du bliver en del af en arb...