Gymnasielærerstillinger.dk

Find ledige gymnasielærerstillinger.

Ekstern lektor til undervisning på kurset Terrestriske naturtyper

Gymnaielærer i Odense

Ved Biologisk Institut er en stilling som ekstern lektor ledig til besættelse pr. 1. juli 2021.

Den eksterne lektor skal varetage undervisning på bachelorkurset Terrestriske naturtyper: vegetationsanalyse og forvaltning, som afholdes hvert år i uge 27. Kurset er et feltkursus og foregår på feltstationen i Svanninge.

Formålet med kurset er at give de studerende et teoretisk og praktisk kendskab til terrestriske plantesamfund i naturtyperne omfattet af EU-Habitatdirektivet (habitatnaturtyperne) og NATURA 2000 netværket.

Der lægges vægt på, at ansøger har:

• Relevant uddannelse, f.eks. en kandidatgrad eller en ph.d.-grad i biologi
• Relevant undervisningserfaring på universitetsniveau
• Viden om naturtyper og biodiversitet
• Erfaring med feltarbejde, artsbestemmelser og vegetationsanalyser.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til institutleder Gary Banta, [email protected]

Ansøger bedes oplyse om han/hun har/har haft andre deltidsansættelser på SDU.

Ansættelse finder sted i henhold til aftale mellem Finansministeriet og AC.

Frigørelsesattest udstedes.

Ansøgere skal vedlægge bevis for kandidateksamen og et CV, der bl.a. oplyser om tidligere undervisningsvirksomhed og relevante faglige kvalifikationer.

Ansøgninger vil blive bedømt af en fagkyndig bedømmer.

Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket "Ansøg onli...