Gymnasielærerstillinger.dk

Find ledige gymnasielærerstillinger.

Lærere til mellemtrin og udskoling på Hillerød Dagbehandlingsskole

Gymnaielærer i Nordsjælland

Hillerød Dagbehandlingsskole søger pr. 1. august to lærere til afdeling Store Dyrehave Skole.

Da en af vores lærere har fået en nyoprettet intern stilling, søger vi en ny lærer til udskolingen til følgende fagrække: humanistiske fag med særligt henblik på dansk, engelsk, historie og kristendomskundskab.

Vi udvider fagrækken til næste skoleår og søger derfor en lærer, der kan indgå primært i udskolingen men samtidig også på mellemtrinnet med følgende fagrække: naturfag med særligt henblik på fysik/kemi, matematik og geografi.

Om os


Hillerød Dagbehandlingsskole (HDS) er en skole til børn, unge og deres familier, som har særligt behov for støtte. Skolen har elever fra indskolingen og til udskolingen.

”Der er tale om en foranstaltning efter serviceloven samt folkeskoleloven, og der er tale om børn, unge og familier, hvor der er stor bekymring for barnets/den unges trivsel, og hvor der ud over et behandlingsbehov kan vise sig et specialundervisningsbehov”, siger skoleleder Frants Kuhlman om målgruppen.

Det betyder, at du vil møde elever, der


  • er normaltbegavede med sociale, personlige og familiemæssige udfordringer
  • til tider udfordrer regler og normer samt den voksnes autoritet
  • kan have udfordringer med krav
  • kan have udfordringer med at indgå i alderssvarende relationer
  • kan have vanskeligheder med at regulere følelsesmæssige udsving
  • som oftest har haft en udfordrende...