Gymnasielærerstillinger.dk

Find ledige gymnasielærerstillinger.

Lærer til indskolingen på Hillerød Dagbehandlingsskole

Gymnaielærer i Nordsjælland

Vi søger pr. 1. august en lærer med følgende fagrække: dansk, natur/teknologi og praktisk musiske fag


Hillerød Dagbehandlingsskole (HDS) er en skole til børn, unge og deres familier, som har særlig behov for støtte. Skolen har elever fra indskolingen og til udskolingen.

”Der er tale om en foranstaltning efter serviceloven samt folkeskoleloven, og der er tale om børn, unge og familier, hvor der er stor bekymring for barnets/den unges trivsel, og hvor der ud over et behandlingsbehov kan vise sig et specialundervisningsbehov”, siger skoleleder Frants Kuhlman om målgruppen.

Det betyder, at du vil møde elever der


  • er normalbegavede med sociale, personlige og familiemæssige udfordringer
  • til tider udfordrer regler og normer samt dens voksnes autoritet
  • kan have udfordringer med krav
  • kan have udfordringer med at indgå i alderssvarende relationer
  • kan have vanskeligheder med at regulere følelsesmæssige udsving
  • som oftest har haft en vanskelig skoleerfaring med sig

Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte elev


HDS tilrettelægger undervisningen i forhold til den enkeltes behov og tilsvarende arbejdes der behandlingsmæssigt med den enkelte elevs personlige og sociale udfordringer. Undervisning og behandling foregår i en struktureret hverdag i forudsigelige rammer, der skaber de bedste forudsætninger for den enkelte elev.

En dagligdag er bygget op om et skol...