Gymnasielærerstillinger.dk

Find ledige gymnasielærerstillinger.

Lærer til autismeafdeling på Hillerød Dagbehandlingsskole

Gymnaielærer i Nordsjælland

Hillerød Dagbehandlingsskole (HDS) søger pr. 1 august en lærer til ny afdeling for børn og unge med autismespektrumforstyrrelser og/eller psykiatrinære problemstillinger. Denne afdeling startede i januar 21. Vi søger en lærer med følgende fagrække på mellemtrinnet: naturfag med særligt fokus på matematik.

Målgruppen er elever, hvor der er andre vanskeligheder i tillæg til en autismediagnose såsom andre udviklings- og/eller adfærdsforstyrrelser, hvor der vurderes et behandlingsbehov” - sådan fortæller skoleleder Frants Kuhlman om eleverne.

Vi tager udgangspunkt i den enkelte elev


HDS autismeafdeling tilrettelægger undervisningen i forhold til den enkeltes behov. Tilsvarende arbejdes der behandlingsmæssigt med den enkelte elevs personlige og sociale udfordringer. Undervisning og behandling foregår i en struktureret hverdag i forudsigelige rammer, der skaber de bedste forudsætninger for den enkelte elev.

Alle medarbejdere modtager supervision én gang om måneden med ekstern supervisor, og derudover har vi et tæt samarbejde med en fast tilknyttet PPR-psykolog, der blandt andet er med til at udarbejde behandlingsplaner.

Vi vægter et tæt skole-hjemsamarbejde med tæt opfølgning i forhold til undervisning og behandling. Man skal eksempelvis være forberedt på at skulle hente/motivere elever hjemme til at komme i skole og samtidig virke som sparringspartner for forældrene i forhold til selv at motivere deres barn/ung til ...