Gymnasielærerstillinger.dk

Find ledige gymnasielærerstillinger.

To stillinger til udskolingen på Ole Rømer-Skolen – brænder du for dansk, tysk og matematik? Så læs nærmere!!

Gymnaielærer i Storkøbenhavn

På Ole Rømer-Skolen (ORS) arbejder vi i årgangsteams, hvor vores individuelle kompetencer, linjefag og interesser til sammen danner et stærkt hold af engagerede og passionerede lærere, der dagligt sætter deres eget præg på, hvordan den gode undervisning ser ud. Lige nu mangler vores udskolingsteam 7.-9. årgang en dygtig lærer med linjefag i dansk på 7. årgang og tysk i udskolingen. Derudover søger vi også en lærer til dansk på 9. årgang og matematik på 8. årgang.
Øvrige fag kunne være madkundskab, samfundsfag og historie.
Kompetencer vi også er interesserede i er it- og teknologi forståelse, kodning og udvikling af kreative kompetencer.

Du er ambitiøs på din egne, såvel som elevernes vegne.
I dagligdagen er du nysgerrig og tør udfordre både din egen og andres praksis, så vi sammen danner grobund for udvikling for eleverne og blandt kollegerne. Det faglige spænd i elevgruppen kræver et godt fagligt overblik og viden om, og lyst til, at løfte alle elevers faglighed og trivsel. Du har et stærkt blik for det enkelte barn, og du kan arbejde struktureret og skabe rammer som er trygge og læringsrige for alle børn.

Skolen er er ambitiøs på dine og elevernes vegne:
Skolens økonomi giver plads til flere 2-lærer-timer og holdtimer med pædagoger på alle årgange, ligesom vi har ressourcer til større indsatser på klassetrivsel. Vi har stærke eksterne samarbejder og forløb med eks. Arken om kunst og kreativitet og m...