Gymnasielærerstillinger.dk

Find ledige gymnasielærerstillinger.

Faglig vejleder til Engelsk & Amerikanske Studier

Gymnaielærer i Odense

Du har nu en enestående mulighed for at søge verdens bedste studenterjob som supplement til dine studier. Engelsk & Amerikanske Studier ved Det Humanistiske Fakultet i Odense søger en faglig vejleder pr. 01.06.2021 eller snarest derefter. Stillingen er normeret til 4 timer ugentligt, og du arbejder tæt sammen med og deles om arbejdsopgaverne med den anden faglige vejleder, der også er tilknyttet studierne.

Arbejdsopgaverne består bl.a. af at vejlede studerende på både BA og KA på Engelsk & Amerikanske Studier, samt sidefagsstuderende i studierelaterede forhold, det være sig studieophold i udlandet, projektorienterede forløb, merit- og dispensationsansøgninger, trivsel på studiet og meget andet.

Desuden planlægger og afholder de faglige vejledere generelle vejlednings- og informations-arrangementer og varetager en række opgaver i forbindelse med introduktion af nye studerende. Det er altså en forudsætning, at man har mod på og lyst til at tale foran større forsamlinger.

De faglige vejledere arbejder tæt sammen med studieleder for Engelsk Peter Simonsen, studieleder for Amerikanske Studier Kasper Grotle Rasmussen, studiernes fællessekretariat samt studienævnssekretariatet.

Overordnet set dækker arbejdsopgaverne over flg.:

  • Vejlede studerende omkring studieordningernes regler
  • Vejlede studerende i planlægning af studieforløb, meritoverførsel, udenlandsophold mm.
  • Deltage og planlægge vejlednings- og inform...