Gymnasielærerstillinger.dk

Find ledige gymnasielærerstillinger.

Underviser til Autismecenter Storstrøms STU

Gymnaielærer på Sydsjælland

Vi tilbyder en arbejdsplads, hvor der er et seriøst og målrettet arbejdsmiljø. Kollegaer som værdsætter samarbejde og ærlighed.

Autismecenter Storstrøm er et dag-, døgn- og aflastningstilbud til voksne, samt børn og unge med en diagnose inden for autismespekteret. Vores arbejdsmetoder bygger på TEACCH principperne og har forudsigelighed – overskuelighed – visualisering og tryghed nøgleordet.

Dine arbejdsopgaver spænder vidt, og omhandler;

  • Støtte og guide elever i hverdagen på STU
  • Gennemførelse af bestilling via en Uddannelsesplan
  • Skriv på uddannelsesplan og deltagelse i møder med den enkelte elev

Vi forventer, at du er struktureret, så du kan;
  • Guide eleverne i deres hverdagsstruktur
  • Har gode skriftlige kompetencer og er god til at dokumentere, herunder formulere og efterleve skriftlige uddannelsesplaner, årsplaner, undervisningsplaner og det daglige skema
  • Kan tage initiativ, igangsætte og tør gå foran i forandringsprocessen i et ungdomsuddannelsesmiljø

Vi tilbyder faglig udvikling;
  • Introforløb
  • Kursus i grundlæggende viden om autismespektrum forstyrrelse
  • Interne kurser og temadage
  • Tilbud om specialpædagogisk diplomuddannelse, i forhold til tur efter kompetenceplan for hele Autismecenter Storstrøm

Autismecenter Storstrøms STU er et tilbud...