Gymnasielærerstillinger.dk

Find ledige gymnasielærerstillinger.

Dygtig udskolingslærer med erfaring i at føre til prøve og linjefag i dansk, idræt og kulturfagene.

Gymnaielærer i Vestjylland

Dygtig udskolingslærer med erfaring i at føre til prøve og linjefag i dansk, idræt og kulturfagene.

Faglige kvalifikationer
Først og fremmest søger vi en fagligt dygtig udskolingslærer med linjefag i dansk, idræt og kulturfagene, der har erfaring med at føre elever til prøve. Linjefag eller kompetence til at undervise i tysk vil desuden bliver opfattet som et plus.

Personlige kvalifikationer
Vi søger dig, der får energi af arbejdet med eleverne og er lærer fordi du på bedste måde vil hjælpe dem til at lykkes. Du skal have lysten til at arbejde med og være medskaber af et godt undervisningsmiljø i klassen med højt fokus på læring og trivsel.
Vi forventer, at du er teamplayer - et samarbejdende, glad, imødekommende og positivt menneske, der både evner at give og at modtage i det tætte samarbejde, der i dag er en forudsætning for at være lærer i folkeskolen.
Det er vigtigt for os, at du er anerkendende i din relation til og kommunikation med såvel elever som forældre. Vi søger dig, der i din praksis formår at sætte fokus på ressourcer både hos den enkelte og i fællesskabet!

Det faglige og pædagogiske arbejde på Amagerskolen
Vi arbejder ud fra det Fælles Børne & Ungesyn – dette gør vi blandt andet gennem værktøjer og metoder fra KRAP. Årsplaner laver vi i MeeBook. Grundlaget for vores mødestruktur og daglige arbejde tager sit udspring i CEPU. Måske har du ikke erfaring med...