Gymnasielærerstillinger.dk

Find ledige gymnasielærerstillinger.

Et antal instruktorer søges til selskabsret

Gymnaielærer i Odense

Juridisk Institut søger et antal instruktorer til varetagelse af øvelsestimerne i Selskabsret, dagstudierne, Jura (Bachelor) og HA (jur).

Timerne forventes fordelt med 2 øvelsestimer pr. uge i 4 uger (8 timer). Instruktortimerne afvikles som dialog om og gennemgang af en række øvelsesopgaver. Instruktor forventes at kvalificere gennemgangen af øvelsesopgaverne med metodiske og indholdsmæssige spørgsmål.

Om ansøgeren:
• Du har bestået faget Selskabsret på den juridiske bacheloruddannelse og udviser generelt et højt fagligt niveau på studiet
• Du er socialt anlagt og glad for at formidle din faglige viden til medstuderende
• Erhvervserfaring foretrækkes, herunder særligt undervisningserfaring

Forberedelsesfaktoren er 2,5, svarende til en aflønning på 20 timer i alt.

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til Lektor Niels Skovmand Rasmussen ([email protected])

Samtaler forventes afholdt i uge 21. Der tages i vidst muligt omfang hensyn til ansøgerens eksamensplanlægning.

Ansøger bedes oplyse om han/hun har/har haft andre deltidsansættelser på SDU.

Ansættelsesperioden for en instruktor vil være 1, 2 eller 3 år. Dette kan man få oplyst ved henvendelse på instituttet.

Der gøres opmærksom på, at der ikke er noget krav om, at den ansatte har timer hvert semester i ansættelsesperioden.

Instruktorer aflønnes i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Stud...