Gymnasielærerstillinger.dk

Find ledige gymnasielærerstillinger.

Instruktorater til datalogi, data science, matematik og statistik

Gymnaielærer i Odense

Et antal instruktorater i datalogi, data science, matematik og statistik er ledige til besættelse i efterår 2021. Herunder kurserne i matematik for HA og Oecon.

Ansøgere opfordres til at angive en prioriteret liste over de kurser, som de foretrækker. Instituttet vil senere i forløbet kontakte ansøgeren for at finde ud af hvilke kurser og tidspunkter, der passer den enkelte bedst.

Ansøgeren bedes angive, hvilke kurser hun/han selv planlægger at have i efteråret. Angiv venligst telefonnummer og SDU e-mailadresse i ansøgningen.

Ansøgningsproceduren kan findes via www.jobs.SDU.dk.
IMADA’s undervisningsplan for efteråret findes under
https://www.SDU.dk/-/media/files/om_SDU/institutter/imada/imadaundervisningsplanefteraar2021.pdf.

Instruktorer, der ifølge deres seneste ansættelseskontrakt allerede er ansat for hele efteråret 2021, skal naturligvis ikke søge på stillingsopslaget. I stedet indleverer de ønsker om undervisning i efteråret 2021, liste over tidligere undervisningserfaring, samt udskrift af eksamensprotokol til IMADA´s sekretariat, og vil også senere i forløbet blive kontaktet for at finde ud af hvilke kurser og tidspunkter, der passer den enkelte bedst.

Der ydes hjælp til nye instruktorer i form af møder og diskussion i et mindre omfang.

For yderligere spørgsmål kan man kontakte institutsekretær Lone Seidler Petterson på [email protected] eller 6550 2387.

For faglige spørgsm...