Gymnasielærerstillinger.dk

Find ledige gymnasielærerstillinger.

Instruktor til faget Organisation med videnskabsteori, Odense

Gymnaielærer i Odense

GENOPSLAG

Vi søger instruktorer til undervisning i ugentlige øvelsestimer til organisationsfagene ”Organisation med videnskabsteori” som undervises på HA og Negot i Odense. Undervisning er på dansk.

Som ansøger vil det være en fordel at kende faget og litteraturen – og have bestået. Det er også en fordel at have godt kendskab til engelsk (al litteratur er på engelsk) og at man kan optræde pædagogisk.

Hvert øvelseshold (omkring 30 studerende) vil omfatte 20 konfrontationstimer (10 uger med 2 timer) og forberedelse. Forberedelsesfaktoren er 2,5 - altså 1,5 times forberedelse til hver times undervisning. Faktoren er 1,75, hvis flere hold undervises af samme instruktor. Angiv som ansøger hvor mange øvelseshold du ønsker at tage.

Yderligere oplysninger ved henvendelse til Ingo Winkler, [email protected]

Ansøger bedes oplyse om han/hun har/har haft andre deltidsansættelser på SDU.

Ansættelsesperioden for en instruktor vil være 1, 2 eller 3 år. Dette kan man få oplyst ved henvendelse på instituttet.

Der gøres opmærksom på, at der ikke er noget krav om, at den ansatte har timer hvert semester i ansættelsesperioden.

Instruktorer aflønnes i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund.

Instruktorstillinger kan kun besættes af studerende ved SDU (der skal vedlægges en eksamensudskrift).

Ansøgere skal vedlægge...