Gymnasielærerstillinger.dk

Find ledige gymnasielærerstillinger. Skabt af jobsearch.dk

Lærer til Firkløverskolen

Gymnaielærer i Sydjylland

Vi søger en lærer til Søndermarken

Brænder du for at undervise og være sammen med unge mennesker?
Prioriterer du at arbejde i et professionelt læringsfællesskab, hvor der er fælles forventninger til eleverne, så er det dig, vi mangler i vores lærerkollegie.
Vi søger en lærer med følgende linjefag: dansk, engelsk og tysk.

Har du erfaring eller særlige kompetencer inden for drengeidræt, håndværk/design, madkundskab eller musik, så vil dette vække vores interesse.

Søndermarken er en udskolingsafdeling, hvor vi fokuserer på at skabe et ungdomsmiljø, hvor elever trives og tager vare på hinanden. Målet er, at alle får optimale muligheder for at lære/blive så fagligt dygtige, som de kan og blive klar til at tage den ungdomsuddannelse, de brænder for. Vi skaber rammerne for, at vores unge mennesker kan indgå i de fællesskaber, de er en del af, og at de kan respektere hinandens styrker og svagheder. Alle elever skal forlade skolen med en høj grad af selvværd.

Vi har fællestimer og emneuger, som vi er i gang med at nytænke. Vi vægter teamets samarbejde og fælles ansvar højt og er optagede af, hvordan vi kan motivere eleverne og udvikle den understøttende undervisning.
I kommende skoleår deltager hele skolens personale bl.a. i et udviklingsprojekt omkring professionelles relations kompetence med Louise Klinge.
Vi ser frem til at byde dig velkommen i kollega fællesskabet på Søndermarken ...

Vil du udbyde en gymnasielærerstilling?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.