Gymnasielærerstillinger.dk

Find ledige gymnasielærerstillinger. Skabt af jobsearch.dk

Lærer i dansk som andetsprog

Gymnaielærer på Sydsjælland

Vordingborg Ungdomsskole og 10. klasse søger lærer i dansk som andetsprog

Vi søger en uddannet lærer i dansk som andetsprog, til at undervise 2-3 elever i vores STU.
Undervisningen skal være 3 dage om ugen á cirka 1,5-2 timer og i tidsrummet 8.15-14.00.
Du vil få ansvaret for undervisning af eleverne samt evaluering og dokumentation af elevernes sproglige udvikling. I det omfang det er nødvendigt, samarbejder du med dine kolleger i det faste team omkring vores STU.

Om vores STU:
I vores arbejde med eleverne, har vi særligt fokus på udvikling af den unges erhvervskompetencer gennem praktikker og brobygning og, hvis muligt gennemføres elementer af ordinære uddannelsesforløb. Målet er, at den unge opnår selvstændighed og aktiv deltagelse i et voksenliv samt evt. senere beskæftigelse.
Overordnet for vores faglige undervisning i de almene skolefag står livsmestring gennem arbejdet med ’dagligdagskompetence’ og ’omverdenskompetence’ som to overskrifter. Det betyder at vi arbejder med primært matematik, dansk-, engelsk- og samfundsfaglige kompetencer og færdigheds- og vidensmål, for at give eleverne mulighed for at kunne klare en almindelig hverdag med kundskaber inden for f.eks. brugslæsning, samfundsforståelse og brugsmatematik.
Når vi arbejder fagligt, er det altid i elevernes zone for nærmeste udvikling og med mål for øje, der gør at både de professionelle og den unge ved, hvor vi er på vej hen. V...

Vil du udbyde en gymnasielærerstilling?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.