Gymnasielærerstillinger.dk

Find ledige gymnasielærerstillinger. Skabt af jobsearch.dk

Lærer til Vordingborg Ungdomsskole og 10. Klasse

Gymnaielærer på Sydsjælland

Vordingborg Ungdomsskole og 10. klasse søger lærer til STU

Vi søger en lærer i en fast stilling på fuld tid, til vores team der arbejder med STU og specialtilbud.
Her har vi samlet 15-20 elever, som vi underviser på små hold og nogle gange individuelt, afhængigt af elevernes behov. Eleverne er i tre målgrupper.
Du vil blive en del af et team hvor du får 7 kolleger, der er pædagogmedhjælper, pædagoger og lærere som samarbejder om elevernes faglige, personlige og sociale udvikling og læring. Vores elever er visiteret ind i et af følgende tre tilbud:

  • MK-Klassen der er vores specialtilbud, hvor vi har grundskoleelever fra 7. til 10. klassetrin med generelle eller specifikke indlæringsvanskeligheder og behov for et forudsigeligt og struktureret undervisningsmiljø.
  • STU MK der har særligt fokus på udvikling af den unges kommunikative kompetencer og de almene færdigheder, der er vigtige for at kunne opnå selvstændighed og aktiv deltagelse i et voksenliv.
  • STU FAG & ERHVERV der har særligt fokus på udvikling af den unges erhvervskompetencer gennem praktikker og brobygning og, hvis muligt gennemføres elementer af ordinære uddannelsesforløb. Målet er at den unge opnår selvstændighed og aktiv deltagelse i et voksenliv samt evt. senere beskæftigelse.


Overordnet for vores faglige undervisning i de almene skolefag står livsmestring gennem arbejdet med...

Vil du udbyde en gymnasielærerstilling?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.